fbpx

Jourhemsvillkor

Tack för att du anmält dig som jourhem! För att du och andra öppnar era hem för en eller flera katter kan vi rädda fler. Nedan följer lite allmän information samt de villkor vi ställer på dig som jourhem för både din och vår men – framför allt – för kattens skull.

Allmän information
Som jourhem hos Akutgruppen ansvarar du för kattens dagliga skötsel; du bekostar och ansvarar för foder, kattsand och annat som är förbundet med kattens skötsel och välbefinnande om vi inte har kommit överens om annat. Läs gärna om de svenska djurskyddsbestämmelserna på Jordbrukets hemsida; www.sjv.se

Du väljer själv vilken katt du vill öppna ditt hem för; hane, hona, vuxen, ungar, dräktig hona, tam, blyg osv. Låt dig inte hindras av att du redan har katt, småbarn eller hund – vi har katter som är vana vid både hundar, barn och andra katter. Vissa kan dock inte bo med andra katter och därför är det inte heller något hinder om du inte har katt. Även om många av våra katter är riktiga kelgrisar har en del av dem haft begränsad eller ingen kontakt med människor. Att vara jourhem till en sådan katt kan vara en stor utmaning men är oftast otroligt givande – varje framsteg katten gör värmer hela din själ! Du behöver inte ha någon erfarenhet av sådana katter; bara tålamod och ett stort hjärta. 

Katten kvarstår i Akutgruppens ägo tills dess att den blir adopterad och får ett permanent hem. Det är alltså Akutgruppen som sköter adoptionen även om du själv hittar en intressent. Om du vill själv vill adoptera din jourhemskatt, hör av dig så snart som möjligt så att vi slipper göra en intressent som förälskat sig i katten besviken. Som jourhem betalar du samma summa för katten som en utomstående eftersom avgiften bara täcker kostnader för veterinärvård m.m. Ev. överskott går direkt tillbaka till katterna.

Akutgruppen ansvarar för veterinärbesök och transporter i samband med dessa. Det är viktigt att använda de veterinärer Akutgruppen har avtal med, därför ska du alltid kontakta oss vid sjukdom eller olycka. I första hand ska du kontakta din kontaktperson, i andra hand vår jourtelefon: 070 402 76 12. I akuta fall; följ veterinärs rekommendation. Om du misstänker att katten behöver veterinärvård; säg till så snart du kan så att vi kan boka tid hos veterinär istället för att behöva söka akut vård eftersom det ofta är många gånger dyrare.

Våra katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccinationen består av 2 sprutor med 3-4 veckors mellanrum från 8 veckors ålder, en vuxen katt vaccineras så snart som möjligt efter intag. Sedan sker vaccination igen efter ett år och därefter årligen eller vart 3:e år, beroende på smittorisken i jourhemmet. Kastrering sker i regel vid 6 månaders ålder. Observera dock att katter kan bli könsmogna så tidigt som vid 4 månaders ålder och okastrerade katter av olika kön måste då hållas åtskilda fram till kastrering.

Om din jourhemskatt av någon anledning måste flytta, gör vi alltid vårt absolut bästa för att det ska ske så fort som möjligt, men hur fort detta kan ske beror t.ex. på tillgång till passande jourhem. Säg därför till i god tid om dåliga vanor visar sig, så att vi tillsammans kan utarbeta en plan för hur vi ska bryta dem. Förhoppningsvis behöver då katten inte ens flytta.

Jourhemsvillkor
Katten du får hem är en levande varelse och ska behandlas med respekt och som en familjemedlem. Du ansvarar för att uppfylla kattens dagliga behov och rättigheter. Innan du blir jourhem måste du fundera ordentligt över ev. allergier och vid tveksamhet genomgå ett allergitest för att minska risken för att katten måste flytta inom kort igen.
Akutgruppen sörjer för kattens veterinärvård och för att katten kastreras, ID-märks och vaccineras (samt avmaskas vid behov).

Könsmogna katter av olika kön måste hållas åtskilda tills kastrering skett – våra katter får inte avlas på.

Om det redan finns katter i hemmet ska de vara vaccinerade innan du tar emot en katt från oss. Vaccination mot kattsnuva och kattpest ska förnyas minst 1 månad i förväg (inräknat karenstid efter vaccin) där senaste vaccinationen är äldre än 10 månader. Om senaste vaccination är äldre än 3år så måste katterna först göra om grundvaccinationen innan jourkatt kan tas emot från oss. Vaccin mot kattsnuva ska förnyas årligen och vaccin mot kattpest vart tredje år. Vi rekommenderar dock att alla katter vaccineras årligen mot både kattsnuva och kattpest pga. högrisk miljö.

Säkerställ att någon kan se efter katten om du reser bort, blir sjuk eller på annat sätt är temporärt oförmögen att ta hand om honom/henne. En katt ska, enligt lag, ha tillsyn två gånger dagligen. Meddela oss annars i god tid, t.ex. inför semestern.

För kattens säkerhet måste han/hon hållas som innekatt om inte annat har avtalats med Akutgruppen. Vi har goda anledningar att ställa detta krav, läs dem gärna under Villkor på vår hemsida. Ev. godkännande av att katten får gå ute ska ske skriftligen av Akutgruppen.

Vid rastning av katt i sele, kontakta alltid först Akutgruppen.

Om du har balkong måste den vara innätad eller inglasad innan katten får vistas där (även under din övervakning), för att minimera risk för rymning och/eller fallskador.

Se också till att katten inte kan rymma genom dörrar och fönster!

Du får inte omplacera katten utan medgivande av Akutgruppen. Om du inte kan ha kvar honom/henne uppskattar vi dock om du hittar ett nytt jour- eller adoptionshem och om Akutgruppen anser att hemmet uppfyller våra villkor kan vi omplacera katten dit. Då katten kvarstår i Akutgruppens ägo till dess den blivit adopterad får du inte heller sälja katten.

Du får inte avliva katten utan medgivande av Akutgruppen annat än på veterinärs rekommendation i en akut situation där katten lider svårt och du inte får kontakt med oss. Ersättning för utlägg kan endast fås för sådana utgifter som i förväg överenskommits mellan Akutgruppen och jourhemmet. Överenskommelsen bör vara skriftlig.

Våra katters intressenter ska besöka dem minst två gånger innan adoption och som jourhem måste du därför vara beredd att ta emot intressenten i ditt hem.

I och med att du anmäler dig som jourhem hos oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy som finns på vår hemsida.

Med detta önskar vi dig och din jourhemsskatt all lycka till! Hör gärna av dig till din kontaktperson om du har frågor, funderingar eller vill berätta om hur det går för er!

Blog at WordPress.com.