fbpx

KATTUNGAR

OBS! Vi adopterar under inga omständigheter ut några kattungar under 12 veckors ålder och/eller några okastrerade kattungar förutsatt att det inte är medicinskt betvingat.

Här möter du våra kattungar. En kattunge är kattunge hos oss upp till 1 års ålder. Därefter flyttas den över till sidan för vuxna katter. Tidigast man kan besöka en kattunge är från 9 veckors ålder. Alla kattungar ska besökas minst två gånger med minst en veckas mellanrum.

Alla våra kattungar är vid adoption:

 • Kastrerade
 • Grundvaccinerade mot kattpest/kattsnuva
 • Avmaskade
 • Id-märkta och registrerade hos JBV, SKK & SVERAK
 • Veterinärbesiktigade
 • Försäkrade

Försäkring
Alla våra katter är försäkrade som nya ägaren kan enkelt överta för att slippa eventuell karenstid. I vissa fall kan katternas försäkring åtföljas av reservationer.

Pris gäller from 1 jan 2023
Kattunge <1år 2 500 kr

OBS!
Vi tillämpar en bokningsavgift på 1000kr per kattunge vid bokningstillfället. Bokningsavgiften är ej bindande och återbetalas i sin helhet vid en eventuell avbokning eller ånger från båda parterna. Det är först när adoptionsavtal skrivs och full betalning har erlagts som katten är att betraktas som såld och ägarskapet övergår till nya ägaren. Adoptionsavtalet är bindande från båda parterna. Bokade kattungar kan bli lediga igen. Äganderätten övergår ej till nya ägaren innan villkoren inför adoption är uppfyllda i sin helhet och katten är kastrerad förutsatt att inget annat sägs. Alla sådana ändringar och tillägg ska ske skriftligen i ett tilläggsavtal och signeras av båda parter för att vara giltiga.

Särskilda villkor för kattungar
Kattungar får inte flytta till ny ägare (nytt hem) innan de är minst 14 veckor gamla och har blivit grundvaccinerade mot feline panleukopenia [kattpest], feline calici virus [kattsnuva] och feline herpesvirus [kattherpes], såvida inte veterinär föreskriver annat förfarande. Våra kattungar blir alltid kastrerade innan adoption. Du som vill adoptera en kattunge som inte är kastrerad än kan därför komma att få börja som ”jourhem inför adoption” och samtidigt betala en bokningsavgift på 1000kr per kattunge tills dess att kattungen har kastreras, vilket i regel brukar ske mellan 4-6mån ålder, först när kattungen sen är kastrerad skrivs adoptionsavtal samtidigt som resterande belopp betalas in. Adoptionsavtalet blir först giltigt när betalningen registrerats på mottagarens konto. Detta gör vi för att minska antalet oönskade hemlösa katter och kattungar.

Vi adopterar heller inte ut kattungar till att:
> bli utekatter! Alla våra kattungar adopteras som innekatter. Alla våra kattungar är uppvuxna som innekatter och har därför inget behov av att bli utekatter.
> bo som ensamkatter i sitt nya hem! Alla kattungar adopteras ut två eller fler tillsammans från oss alternativt till ett hem där det redan finns en (passande) katt. Vår erfarenhet och lagen säger att en kattunge riskerar att inte må bra och blir lätt understimulerad om den är ensam samt att den behöver det kattsociala samspelet. ”Unga katter bör umgås med andra katter för att på så sätt ge dem goda förutsättningar att kunna hållas tillsammans med andra artfränder.” (SJVFS 2020:8, Allmänna råd till 4 kap. 11 §). Givetvis går det även bra att adoptera en kattunge och en annan (passande) vuxen katt tillsammans.

Bokade kattungar kan bli lediga igen.

Intresserad av att adoptera? Fyll i intresseanmälan via den länk som finns under varje bokningsbar kattunges profil. Länken är endast aktiv för alla bokningsbara kattungar. Mer om själva adoptionsprocessen kan du läsa här.

Har du frågor om våra kattungar eller adoptionsprocessen? Maila till adoptera@akutgruppen.com.

BOKNINGSBAR
⛔️ BOKAD
EJ BOKNINGSBAR
⚠️ VIKTIG INFO
🏠 VI HAR FLYTTAT HEM


Statusfilter

Jasmine född 2023-01-01
Kön: Hona
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Svartsköldpadda-vit
Kattkompis: Ja
Övrigt: –

Om Jasmine

Månlykke

Månlykke född 2023-04-01
Kön: Hane
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Svarttigré-vit
Amma-mamma; Doña Catalina
Amma-syskon: Hopkins, Banderas, Zeta
Kattkompis: Ja
Övrigt:-

Om Månlykke

Zeta född 2023-04-23
Kön: Hona
Socialt: Kelen, Tam, kattvan
Päls: Svarttigré
Kattmamma; Doña Catalina
Kullsyskon: Hopkins, Banderas, Zeta
Amma-syskon: Månlykke
Kattkompis: Ja
Övrigt: –

Om Zeta

Åskar född 2023-05-29
Kön: Hane
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Svarttigré
Kattmamma: Regngn
Amma-syskon: Blixt, Storm
Kattkompis: Peder Gustaf ”P-G”
Övrigt: –

Om Åskar

Blixt född 2023-05-29
Kön: Hane
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Svart med vit fläck
Katt-amma: Regn
Amma-syskon: Åskar
Kullsyskon: Blixt, Storm
Kattkompis: Storm
Övrigt: –

Om Blixt

Storm född 2023-05-29
Kön: Hona
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Svartsköldpaddstigré-vit
Katt-amma: Regn
Amma-syskon: Åskar
Kullsyskon: Blixt, Storm
Kattkompis: Blixt
Övrigt: –

Om Storm

Peder-Gustaf ”P-G” född 2023-06-25
Kön: Hane
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Svarttabby-vit
Kattmamma: Eva
Kattkompis: Åskar
Övrigt: –

Om Peder Gustaf ”P-G”

Amandine född 2023-08-05
Kön: Hona
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Créme-vit
Kattmamma: Doña Isabel
Kullsyskon: Amandine, Asterix, Cherie🕊️
Kattkompis: Asterix
Övrigt: –

⛔️ Om Amandine ”Panda/Mandis”

Asterix född 2023-08-05
Kön: Hane
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Blåtabby
Kattmamma: Doña Isabel
Kullsyskon: Amandine, Asterix, Cherie🕊️
Kattkompis: Amandine
Övrigt: –

⛔️ Om Asterix

Kommande kattungar och kullar …

 • ✅ Carlos
 • ⛔️ Fanny
 • ✅ Igge
 • ✅ Cleo Rose (Queenies kull)
 • ✅ Plupp (Pollys kull)
 • ✅ Callisto🌙 (Livias kull)
 • ✅ Galileo🔭 (Livias kull)
 • ✅ Gemma⭐️ (Livias kull)
 • ✅ Pandora💫 (Livias kull)

Blog at WordPress.com.