fbpx

Priser

I adoptionsavgiften ingår bl a avgiften för ägarbyte hos Jordbruksverket, SKKs id-register (djurid.se) och SVERAKs id-register (id-registret.se). Lagstadgade registreringen i Jordbruksverkets kattregister sker för närvarande av ägaren. Det är först när adoptionsavtal skrivs och full betalning har erlagts som katten är att betraktas som såld och ägarskapet övergår till nya ägaren. Adoptionsavtalet är bindande från båda parterna. Äganderätten övergår ej till nya ägaren innan villkoren inför adoption är uppfyllda i sin helhet och katten är kastrerad förutsatt att inget annat sägs. Alla sådana ändringar och tillägg ska ske skriftligen i ett tilläggsavtal och signeras av båda parter för att vara giltiga.

Alla katter är vid adoption:

  • Kastrerade
  • Grundvaccinerade mot kattpest/kattsnuva
  • Avmaskade
  • Id-märkta och registrerade hos SKK & SVERAK (registrering hos JBV sker förnärvarande av ägaren)
  • Veterinärbesiktigade/hälsoundersökta
  • Försäkrade*

Pris gäller from 1 jan 2023
Vuxen katt 1-10år 2200 kr
Kattunge <1år 2500 kr
Senior >10år 1500 kr

OBS!
Det är åldern vid bokningstillfället som avgör vilken prisklass katten hamnar i.
Mycket seniora katter eller omvårdnadskatter kan ha avvikande priser.
Avvikande priser kan förekomma i specifika fall oavsett kattens ålder.
I vissa fall tas en bokningsavgift ut á 1000kr.

Intresseanmälan för adoption (ej bindande) sker här: Anmälan adoption

Blog at WordPress.com.