fbpx

VISSTE DU DETTA?

Är din bostad kattsäker?

Alla kattägare vet att katter är nyfikna små rackare som gärna vill undersöka minsta vrå i sin omgivning. Tyvärr vet de inte alltid sitt eget bästa och det är upp till oss att göra deras miljö säker för dem. Att kattsäkra sin bostad är lite som att barnsäkra den, med några mindre undantag som att…

Oj! Katten har smitit!

Vårvärme med sol och sköna vindar…Det medför att vi öppnar gärna för att vädra och vips är olyckan framme 🙀Katten smiter ut! 😿 Vi har börjat få förfrågningar om att få låna fälla då familjens katt har smitit.Några saker du kan göra innan olyckan sker är att- Kastrera din katt- ID-märka din katt med antingen chip eller…

Ny lag Jordbruksverket 15 juni 2020

Den 15 juni i år (2020) börjar Jordbruksverkets nya djurskyddsregler för hund och katt att gälla. Med dem har kattägaren nu skyldighet att se till att deras katt inte kan fortplanta sig oplanerat. Eftersom en honkatt kan få omkring 120 ungar i sitt liv, och de får ungar och ungarna får ungar osv. är de…

Om katt och rökning

Katter drabbas lätt av problem med andningsvägarna och rökning (framför allt inomhus) kan orsaka astma och andra problem hos din katt. Utsätt inte din vän för detta utan avnjut istället din cigarett utomhus.

Varför näta in balkongen

Om din balkong: Enligt lag måste en balkong som är belägen mer än fem meter över marken och där katter vistas ensamma vara försedd med nät eller liknande för att förhindra katten från att falla ner. (SJVFS 2008:5 3kap 8§). Vi rekommenderar dock varmt att alltid ha nät, glas eller annat skydd på balkongen för att…

Varför vaccinera din katt

Basvaccinen i Sverige skyddar våra katter mot två typer av kattsnuva och “kattpest”. En kattunge grundvaccineras med två injektioner mot samtliga tre virus vid 8 och 11-12 veckors ålder samt vid 1 års ålder. Om din katt är mer än 4 månader gammal när hen får sin första vaccination behövs inte alltid en till spruta…

Blog at WordPress.com.