fbpx

Adoptionsvillkor

Information och villkor för adoption

Akutgruppen är verksamma inom Stockholmsområdet och då vi gör hembesök innan vi adopterar ut en katt kan vi inte adoptera ut katter utanför länet.

Allmän information

Innan du adopterar en katt från oss vill vi att du betänker följande:

En katt lever ofta 15-20 år och ska vara väl omhändertagen och behandlas som en familjemedlem under hela sitt liv. En katt är inte en slit-och-släng-vara som man gör sig av med för att man byter jobb, flyttar eller plötsligt inte har tid längre. Är du beredd att ta det ansvaret i kanske 20 år framöver?

Har du råd med en katt? Vi kräver att våra katter veterinärvårdsförsäkras men även med försäkring kan kostnaderna bli höga. Är du beredd att betala?

Finns det risk för allergier i hemmet? Om du är tveksam, gör ett allergitest innan katten flyttar in så hon/han inte utsätts för onödig stress av flytten.

Finns det någon som kan se efter katten om du reser bort, blir sjuk eller på annat sätt är temporärt oförmögen att ta hand om katten? En katt ska, enligt lag, ha tillsyn två gånger dagligen.

För personer som är 70 år eller äldre krävs en medadoptör för katter yngre än 5 år. Medadoptören övertar ansvaret för katten om den ursprungliga adoptören blir oförmögen att ta hand om katten i enlighet med våra adoptionsvillkor. Medadoptören förbinder sig till samma avtal som den ursprunglige adoptören.

Har du ovaccinerade katter i hemmet? Då rekommenderar vi starkt att vaccinera dem mot kattsnuva och kattpest innan du tar emot en katt från oss. Vaccinationen bör ske minst 1 månad i förväg. Om senaste vaccination är äldre än 3år så bör katterna först göra om grundvaccinationen innan katt kan tas emot från oss. Vaccin mot kattsnuva bör förnyas minst varje år och vaccin mot kattpest ska förnyas minst vart tredje år. Vi rekommenderar dock att alla katter vaccineras årligen mot både kattsnuva och kattpest.

Det finns flera försäkringsbolag som försäkrar katter, jämför dem! Välj ett försäkringsbelopp upp mot minst 50.000 kr; många djurägare försäkrar men förvånas sedan över att försäkringen inte räcker till. Våra katter är försäkrade via Agria och när du adopterar en katt från oss har du möjlighet att överta den försäkringen. På så vis slipper du den karenstid som uppstår vid nyteckning av försäkring. Du slipper också eventuella reservationer som skulle uppstå för sjukdomar eller skador som katten har före tecknandet av en ny försäkring (eventuella reservationer som redan finns på försäkringen följer dock med). Du har alltid rätt att tacka nej när du blir kontaktad.

Läs gärna de svenska djurskyddsbestämmelserna på Jordbrukets hemsida; www.sjv.se

Adoptionsvillkor

Din katt ska behandlas med respekt och som en familjemedlem. Det är ditt ansvar att hans/hennes behov och rättigheter tillgodoses under hela kattens liv.

Din katt ska hållas som innekatt om inte annat har avtalats med Akutgruppen. Vi har goda anledningar att ställa detta krav, läs längre ner på hemsidan. Eventuellt godkännande av att katten får gå ute ska ske skriftligen av Akutgruppen.

Om du har balkong måste den vara innätad eller inglasad innan katten får vistas där för att minska risk för rymning och/eller fallskador. Även dörrar och fönster måste säkras.

Din katt ska veterinärvårdsförsäkras.

Din katt ska vaccineras mot kattsnuva och kattpest årligen eller enligt veterinärs rekommendation och avmaskas vid behov.

Du får inte omplacera din katt utan medgivande av Akutgruppen. Om du inte kan ha kvar katten uppskattar vi dock om du hittar ett nytt hem till honom/henne och om vi anser att hemmet uppfyller våra villkor kan vi omplacera katten dit.

Du får inte avliva katten utan medgivande av Akutgruppen annat än på veterinärs inrådan.

Akutgruppen ansvarar för att katten vid adoptionstillfället är kastrerad, ID-märkt, vaccinerad och, vid behov, avmaskad. I övrigt adopteras våra katter i ”befintligt skick”. Eventuella kända hälsoproblem hos katten informerar vi dig om före adoptionen men vi ersätter inte för vård som uppstått efter adoptionen såvida inte annat överenskommits om i förväg. En sådan överenskommelse bör vara skriftlig.

Akutgruppen äger rätt till hembesök.

Akutgruppen äger rätt att omedelbart återta katten om ovanstående adoptionsvillkor inte följs eller vi bedömer att katten inte mår bra i sitt nya hem.

Om problem skulle uppstå med katten som inte kan åtgärdas med hjälp av Akutgruppen tar vi alltid tillbaka honom/henne. Om det sker inom 3 veckor från adoptionstillfället återbetalas hela köpeskillingen, i övrigt tillämpas inte öppet köp. Återtag av katten är beroende av tillgång till passande jourhem och det är inte säkert att vi kan ta emot katten omedelbart, till dess är det ditt ansvar att se till att kattens välbefinnande upprätthålls och rättigheter tillgodoses. Vi förbehåller oss också rätten att kräva att katten först ställs under t.ex. veterinärbehandling eller professionell kissutredning.

I och med att du bokar en katt hos oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy som finns på vår hemsida.

Varför får våra katter inte vara utekatter?

Vi får ibland kritik för att vi inte tillåter att våra katter får gå lösa ute. Vi hoppas att denna artikel förklarar varför vi har bestämt det. Vi har skapat våra regler utifrån en lång erfarenhet av katter i allmänhet och hemlösa katter i synnerhet. De är inget vi har hittat på för att försvåra för katt eller människa.

En del menar att det är onaturligt för en katt att vara innekatt. Många av våra katter har levt ett väldigt hårt liv utomhus i köld, under svält, i slagsmål, bland trafik och elaka människor, och VILL faktiskt inte ens gå ut igen när de får chansen. Det tycker vi talar emot att alla katter vill gå ute. Vi arbetar väldigt hårt för att få bort katterna från otrygga miljöer och vill inte på något vis riskera deras hälsa genom att släppa ut dem i områden som vi anser är osäkra pga trafik, människor och andra djur. Ibland gör vi undantag när det nya hemmet ligger i ett lugnt och tryggt område och om vi anser att katten klarar (fysiskt och mentalt) att gå ute. För katter som vi vet mår dåligt utan utgångsmöjligheter ordnar vi alltid ett hem där den kan gå ut.

Att katter och hundar härstammar från djur som levt i det vilda innebär inte att det är naturligt för de husdjur vi har att göra det. De katter som vi idag håller som tamkatter har mycket lite att göra med den typ av vildkatt som den en gång avlades fram ur. Framförallt gäller detta vårt nordiska klimat – dagens tamkatt är inte anpassad till ett liv helt utomhus. Den som plockat 40 fästingar ur en totalt hoptovad päls där katten vägde 3 kilo och pälsen 1 1/2, eller sett en katt fastfrusen i en snödriva eller vattenpöl på vintern vet vad vi menar. Tillgången på lämpliga bytesdjur för kattens överlevnad är också mycket begränsad, speciellt i bebyggda trakter. Faktum är att medellivslängden hos utekatter är 3–5 år lägre än hos innekatter, och hos förvildade, hemlösa katter ännu kortare.

Dessutom, i ett bostadsområde, oavsett om det är villor, radhus eller flerbostadshus, finns redan ett antal jakt- och parningsrevir etablerade. En katt som ramlar in som ny i ett sådant revir, som mycket väl kan innefatta familjens gräsmatta, löper mycket stor risk att hamna i slagsmål, med utrivna ögon eller infekterade bit- och rivsår som följd.

Vi har också på senare tid fått rapporter om katter som beskjuts med hagel även i lugna villaområden och det ryktas om att katter fångas in för att användas som levande bete i träning av s.k. kamphundar. Dessutom blir katter fortfarande överkörda även i områden med låga hastigheter, de kan få i sig råttgift och glykol som katter ofta uppskattar smaken av men som är direkt livsfarligt, och mycket mer.

Den som kan föreställa sig det lidande som var och en av dessa faror orsakar en levande varelse förstår nog våra bestämmelser. Vi har alltid kattens bästa i åtanke och gör en bedömning utifrån vår erfarenhet och varje enskild katts behov.

Blog at WordPress.com.