fbpx

Minnesgåva

För att hedra någon som har gått bort kan du ge en gåva till oss. Betala in en valfri summa till vårt Plusgirokonto 58 84 73-9 eller bankgiro 727-2982. Skicka ett mail till: kassor@akutgruppen.com med följande uppgifter;

  • Namn på den avlidne
  • Närmast anhörigs namn och adress alternativt begravningsbyråns namn och adress
  • Var begravningen skall äga rum
  • Vilken dag begravningen sker
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet skall skickas

Om det finns plats kan uppgifterna även skrivas in på inbetalningen. Vi skickar minnesbladet till begravningsbyrån, närmast anhörig eller, om du vill, till dig själv för att ta med det till begravningen. Minnesbladet visar att du har givit en gåva till oss till minne av personen som avlidit. För att minnesbladet ska hinna komma fram i tid önskar vi ha informationen minst en vecka innan begravningen.


Till minne av … 🕊

Mascot Tannlund
https://lavendla.se/minnessidor/mascot-tannlund-2022-02-16/

Blog at WordPress.com.