fbpx

Förtroendevalda

Vilka är vi?
Akutgruppen består av ett gäng glada volontärer med väldigt olika erfarenhet av katter i allmänhet och hemlösa katter i synnerhet. Det som binder oss samman är, så klart, vårt stora engagemang i hemlösa katter – vi brinner alla för att hjälpa dem till ett bättre liv. Vi vill också arbeta för att höja kattens status i samhället så att vi kan minska antalet katter som blir hemlösa. Varje volontär i Akutgruppen lägger ner så mycket tid och arbete som man vill och kan, därför är vissa mer, andra lite mindre engagerade.

För att kontakta styrelsen maila till: styrelsen@akutgruppen.com

Styrelsen består 2023/2024 av:

Ordförande
Anna

Kassör

Anette (ekonomi@akutgruppen.com)

Ledamöter
Josefine
Jörg
Anna L.

Suppleanter
Åsa
Katarina
Cecilia

Revisor:
Anna-Lena

Valberedning:
Helena (valberedningen@akutgruppen.com)
Ernesto

Övriga volontärer/funktioner

Adoptionsansvarig:
Anna (adoptera@akutgruppen.com)

Jourhemsansvarig:
Helena (jourhem@akutgruppen.com)

Sociala medier:
Ann (webmaster@akutgruppen.com)
Moa

Lotterier:
Ann (ann@akutgruppen.com)

Hemsida:
Mikaela (webmaster@akutgruppen.com)
Moa

Ansvarig för djurhållningen:
Mikaela (mikaela@akutgruppen.com)

Vi innehar tillstånd enligt 6 kap. 4§ djurskyddslagen.

Blog at WordPress.com.