Förtroendevalda

Vilka är vi?
Akutgruppen består av ett gäng glada volontärer med väldigt olika erfarenhet av katter i allmänhet och hemlösa katter i synnerhet. Det som binder oss samman är, så klart, vårt stora engagemang i hemlösa katter – vi brinner alla för att hjälpa dem till ett bättre liv. Vi vill också arbeta för att höja kattens status i samhället så att vi kan minska antalet katter som blir hemlösa. Varje volontär i Akutgruppen lägger ner så mycket tid och arbete som man vill och kan, därför är vissa mer, andra lite mindre engagerade.

Frågor till styrelsen mailas till: styrelsen@akutgruppen.com

Styrelsen består av:
Ordförande
Anna anna@akutgruppen.com
Vice ordförande / sekreterare
Josefine josefine@akutgruppen.com
Kassör

Anette anette@akutgruppen.com
Ledamöter
Jörg jorg@akutgruppen.com (ersättare)
Anna L. anna.l@akutgruppen.com (ersättare)

Revisor:
Anna-Lena

Valberedning:
valberedningen@akutgruppen.com
Helena (sammankallande)
Ernesto
Linn

Övriga volontärer/funktioner

Adoptionsansvarig:
adoptera@akutgruppen.com

Jourhemsansvarig:
jourhem@akutgruppen.com

Hemsida/It:
webmaster@akutgruppen.com

Sociala medier:
tiktok@akutgruppen.com

Lotterier:
Ann ann@akutgruppen.com
Anna L anna.l@akutgruppen.com

Ansvarig för djurhållningen:
Mikaela mikaela@akutgruppen.com

Vi innehar tillstånd enligt 6 kap. 4§ djurskyddslagen.