Muffin af Kungens Kurva (adopterad)

Muffin af Kungens Kurva 2021-07-01
Kön: Hona
Socialt: Kelen, tam, kattvan
Päls: Svart, långhår
Kattkompis: Ja
Övrigt: –

Adoptionsvillkor

Muffin togs in efter ett nödrop i Kungens kurva där en liten svart, långhårig katt setts. En katt visade sig dock vara fyra och Muffin var sist av syskonen att fångas in. Hon lyckades vid flera tillfällen slå igen fällan utan att vara i den och var överallt på och runt den innan hon äntligen hamnade i. 

Muffin-Tuffing kallas hon av lilljourmatte då hon redan efter den första trevande veckan i visade sig vara totalt orädd för det mesta. Hon älskar att bli kelad med av alla som kommer i hennes väg och tog direkt ledarrollen i hemmets lilla kattflock. Därför kallas hon också Muffioso, hon för och beteer sig som hon äger hela världen. Hon leker gärna vilda lekar med både de andra katterna och med människorna och visar med bestämd tass hur saker och ting ska vara. Mot mer försiktiga systern Sockan är hon dock både lugn och tålmodig. Systrarna älskar att gosa med varandra och går ofta med svsnsarns om varandra. 

Muffin är van med barn (6 och 10 år) men då hon är en mycket bestämd dam som gärna leker vilda lekar måste det finnas en förståelse för vad som betyder stopp på kattspråk. 

Muffin är lite större, kraftigare och mörkare än sin syster. Hon har även fluggigare svans samt mer gul-gröna ögon än Sockans som drar mot orange.

Muffin har behandlats juvenil hyperplasi, en hormonrubbning som kan drabba unga, okastrerade honor och som gjorde att hennes juver svullnade upp så pass att huden omkring började spricka. Efter kastrering har svullnaden gått ner helt och huden runt omkring ser fin ut.