Bokade katter


Humlan född 15 juli 2019
Humlan (”Sommarkullen”) är en tam hona
Päls: Rödmönstrad-tigré

Om Humlan

Humlan är bokad


Loka född 1 januari 2019
Loka är en tam hona
Päls: Brunmönstrad-tabby

Om Loka

Loka är BOKAD


Måns född 2020-05-01
Måns är en tam hane
Päls: Brunmönstrad-tigré

Om Måns

Måns är bokad


Draken född 2018-07-18
Draken är en tam hona
Päls: Svart

Om Draken

Draken är BOKAD


Jonathan född 2020-09-05
Jonathan är en tam hane
Päls: Svart van (höggradigt vitt)

Om Jonathan 

Jonathan är BOKAD


Juliette född 2020-09-05
Juliette är en tam hona
Päls: Brunmönstrad-tabby med vitt

Om Juliette

Juliette är BOKAD


Koda född 2020-09-23
Koda är en tam hane
Päls: Blå

Om Koda

Koda är BOKAD


Musse Pigg född 2020-09-23
Musse Pigg är en tam hane
Päls: Blå

Om Musse Pigg

Musse Pigg är BOKAD


Trulsa född 2020-08-18
Trulsa är en tam hona
Päls: Svart med vitt

Om Trulsa

Trulsa är bokad


Kajsa Anka född 2020-09-23
Kajsa Anka är en tam hona
Päls: Svart

Om Kajsa Anka

Kajsa Anka är BOKAD


Tingeling född 2020-08-18
Tingeling är en tam hona
Päls: Svart med vitt

Om Tingeling

Tingeling är bokad


Sota född 2020-09-02
Sota är en tam hona
Päls: Svart

Om Sota

Sota är bokad


Beyonce född 2020-07-21
Beyonce är en tam hona
Päls: Blåsköldpadda

Om Beyonce

Beyonce är bokad


Belle född 2020-06-19
Belle är en tam hona
Päls: Röd och vit

Om Belle

Belle är bokad


Findus född 2018-09-26
Findus är en tam blyg hane
Päls: Svart med vitt

Om Findus

Findus är bokad


Kalle född 2019-12-24
Kalle är en tam hane
Päls: Svart

Om Kalle

Kalle är bokad


Kenny född 2017-09-08
Kenny är en tam blyg hane
Päls: Rödmönstrad-spotted med vitt

Om Kenny

Kenny är bokad


Maja född 2019-09-01
Maja är en tam hona
Päls: Röd och vit

Om Maja 

Maja är bokad


Lorvan född 9 september 2016
Lorvan är en tam hona
Päls: Svartsköldpaddsmönstrad och vit

Om Lorvan

Lorvan är bokad


Gråis född 2017-09-08
Gråis är en blyg tam hane
Päls: Blåmönstrad-spotted med vitt

Om Gråis

Gråis är bokad


Fayme född 2020-09-06
Fayme är en tam hona
Päls: Svartsköldpaddsmönstrad-tigré

Om Fayme

Fayme är bokad


Duchess  född 2019-05-17
Duchess är en tam hona
Päls: Blå

Om Duchess 

Duchess är bokad


Matti född 2020-06-01
Matti är en tam blyg hane
Päls: Brunmönstrad-tigré

Om Matti

Matti är bokad


Micke född 2020-06-01
Micke är en tam blyg hane
Päls: Brunmönstrad-tigré

Om Micke

Micke är bokad


Nettan född 2020-09-01
Nettan är en tam hona
Päls: Rödmönstrad-tabby med vitt

Om Nettan 

Nettan är bokad


Lena född 2020-09-01
Lena är en tam hona
Päls: Rödmönstrad-tabby med vit

Om Lena 

Lena är bokad


Herbert född 2020-09-01
Herbert är en tam hane
Päls: Blå

Om Herbert 

Herbert är bokad


Fatma född 2020-09-06
Fatma är en tam hona
Päls: Svartsköldpadda

Om Fatma

Fatma är bokad


Fanny född 2020-09-06
Fanny är en tam hona
Päls: Svartsköldpaddsmönstrad-tickad

Om Fanny

Fanny är bokad


Ela född 2020-09-01
Ela är en tam hona
Päls: Svart med vitt

Om Ela

Ela är bokad


Arvid född 2020-09-01
Arvid är en tam hane
Päls: Svart

Om Arvid

Arvid är bokad


Acke född 2020-09-01
Acke är en tam hane
Päls: Rödmönstrad-tigré med vitt

Om Acke

Acke är bokad


Tosca född 2020-08-01
Tosca är en tam hona
Päls: Svartsköldpadda med vitt

Om Tosca

Tosca är bokad


Lusse född 2017-01-01
Lusse är en tam hane
Päls: Svart med vita morrhår

Om Lusse

Lusse är bokad.


Cozmo född 2020-06-03
Cozmo är en tam hane
Päls: Svart med vitt

Om Cozmo

Cozmo är bokad


Markus född 2020-06-01
Markus
 är en tam blyg hane
Päls: Brunmönstrad-tigré

Om Markus 

Markus är bokad


Ozzy född 22 augusti 2014
Ozzy är en tam hane
Päls: Svart

Om Ozzy

Ozzy är bokad


Dory född 2020-09-11
Dory är en tam hona
Päls: Brunmönstrad-tabby med vitt

Om Dory 

Dory är bokad


Cleo född 2020-09-11
Cleo är en tam hona
Päls: Brunmönstrad-tabby med vitt

Om Cleo 

Cleo är bokad


Sweetiepie född 23 maj 2014
Sweetiepie är en skygg hane.
Päls: Svart

Om Sweetiepie

Sweetiepie är bokad


Blunder född 2020-09-11
Blunder är en tam hane
Päls: Brunmönstrad-tigré med vitt

Om Blunder

Blunder är bokad


Sebastian född 2020-09-11
Sebastian är en tam hane
Päls: Svart med vitt

Om Sebastian

Sebastian är bokad


Black Beauty född 30 juni 2017
Black Beauty är en tam hona.
Päls: Svart

Om Black Beauty

Black Beauty är bokad


Hasse af Hässleholm född okänt
Hasse är en tam hane
Päls: Brunmönstrad-tigré och vit

Om Hasse

Hasse är bokad


Sandie född 2020-07-15
Sandie är en tam hona
Päls: Cremé

Om Sandie

Sandie är bokad


Solveig född 15 juli 2020
Solveig (”Sommarkullen”) är en tam hona
Päls: Cremé

Om Solveig

Solveig är bokad


Lizzie född 30 juni 2020
Lizzie (Black Beauty-kullen) är en tam, blyg hona
Päls: Svartsköldpadda med lite vitt under hakan

Om Lizzie

Lizzie är bokad


Milo född ca 2016
Milo är en tam hane
Päls: svart

Om Milo

Milo är bokad


Silvia född 1 juli 2010
Silvia är en tam hona
Päls: Sköldpaddsfärgad-tabby

Om Silvia

Silvia bokad


Topaz född 2020-05-18
Topaz är en tam blyg hona
Päls: Blå-grå med vit haklapp och vita tassar

Om Topaz

Topaz är bokad


Nike född 6 juli 2020
Nike (”Grekiska kullen”) är en tam hona
Päls: Brunmönstrad-tabby

Om Nike

Nike är bokad


Rödklöver född 15 juli 2020
Rödklöver (”Sommarkullen”) är en tam hane
Päls: Rödmönstrad tigré

Om Rödklöver

Rödklöver är bokad


Summer född 2020-07-15
Summer är en tam blyg hona
Päls: Cremémönstrad-tigré

Om Summer

Summer är bokad


Vilja född 14 september 2020
Vilja är en tam hona
Päls: Brunmönstrad-tigré

Vilja är bokad


Sylvester född 6 juni 2017
Sylvester är en tam hane
Päls: Brun tigré, långhårig

Om Sylvester

Sylvester är bokad


Nougat född 20 juli 2020
Nougat (”Godiskullen”) är en tam hane
Päls: Cremé

Om Nougat

Nougat är bokad


Pigall född 20 juli 2020
Pigall (”Godiskullen”) är en tam hane
Päls: Cremé

Om Pigall

Pigall är bokad


Choko född 20 juli 2020
Choko (”Godiskullen”) är en tam hona
Päls: Svartsköldpadda

Om Choko

Choko är bokad


Tindra född 2020-05-17
Tindra är en tam hona
Päls: Svartsköldpadda med vitt

Om Tindra

Tindra är bokad


Katniss född 2020-05-16
Katniss är en tam hona
Päls: Svartsköldpadda

Om Katniss

Katniss är bokad


PimPim född 20 juli 2020
PimPim är en tam hane
Päls: Rödmönstrad-tabby

PimPim är bokad


Litja född 1 juni 2020
Litja är en tam hona
Päls: Sköldpaddstigré med vitt

Om Litja

Litja är bokad


Lynx född 1 juni 2020
Lynx är en tam hane
Päls: Blåmönstrad med vita tassar

Om Lynx

Lynx är bokad


Tetris född 8 juli 2020
Tetris är en tam hona
Päls: Blåmaskad med vitt

Tetris är bokad


Märta född 1 april 2020
Märta är en tam hona
Päls: Svart med vita inslag

Märta är bokad


Leonore född 24 april 2020
Leonore är en tam hona
Päls: Sköldpadda med vitt

Om Leonore

Leonore är bokad


Linn född 1 april 2019
Linn är en tam hona
Päls: Svart med vita inslag

Om Linn

Linn är bokad


Millie-Fleur född 1 januari 2019
Millie-Fleur är en tam hona
Päls: Svart, långhårig

Millie-Fleur är bokad


Mystique född 16 maj 2019
Mystique är en tam hona.
Päls: Sköldpaddsfärgad-tigré (brun-röd mönstrad).

Om Mystique

Mystique är bokad


Junie född 23 maj 2019
Junie är en tam hona.
Päls: Sköldpaddsfärgad-tigré (brun-röd mönstrad).

Om Junie

Junie är bokad


Zlatan född 19 oktober 2019
Zlatan är en tam hane.
Päls: Svart.

Om Zlatan

Zlatan är bokad


Pontus född 19 oktober 2019
Pontus är en tam hane.
Päls: Brunmönstrad-tigrerad med vitt.

Om Pontus

Pontus är bokad