Styrelsen

Vilka är vi?
Akutgruppen består av ett gäng glada volontärer med väldigt olika erfarenhet av katter i allmänhet och hemlösa katter i synnerhet. Det som binder oss samman är, så klart, vårt stora engagemang i hemlösa katter – vi brinner alla för att hjälpa dem till ett bättre liv. Vi vill också arbeta för att höja kattens status i samhället så att vi kan minska antalet katter som blir hemlösa. Varje volontär i Akutgruppen lägger ner så mycket tid och arbete som man vill och kan, därför är vissa mer, andra lite mindre engagerade.

Styrelsen 2020 består av:
TF Ordförande: 
Mikaela Johansson

Sekreterare:
Ann Eriksson 

Kassör:
Anette Magneskog 

Övriga ledamöter:
Lena Dager 
Stig Johnell 

Suppleanter:
Linn Ericsson