Styrelsen

Vilka är vi?
Akutgruppen består av ett gäng glada volontärer med väldigt olika erfarenhet av katter i allmänhet och hemlösa katter i synnerhet. Det som binder oss samman är, så klart, vårt stora engagemang i hemlösa katter – vi brinner alla för att hjälpa dem till ett bättre liv. Vi vill också arbeta för att höja kattens status i samhället så att vi kan minska antalet katter som blir hemlösa. Varje volontär i Akutgruppen lägger ner så mycket tid och arbete som man vill och kan, därför är vissa mer, andra lite mindre engagerade.

Styrelsen består av:
Ordförande:
Ann (ann@akutgruppen.com)

Ledamöter:
Anette (anette@akutgruppen.com)
Lena (lena@akutgruppen.com)
Linn (linn@akutgruppen.com)
Angelica (angelica@akutgruppen.com)

Suppleanter:
Stig (stig@akutgruppen.com)
Åsa (asa@akutgruppen.com)
Myh (myh@akutgruppen.com)

Revisor:
Anna-Lena

Valberedning:
Anna
Helena