Anmälan jour-/stödhem

Intresseanmälan på en katt för ett jour-/stödhem
Kontrakt skrivs alltid oavsett om det gäller ett permanent hem eller ett jour-/stödhem. Villkor för jourhem. Läs dem! 

VIKTIG INFORMATION! Längst ner i detta formulär får du välja om du vill godkänna att din adress sparas i vårt adressregister eller inte. Om du avböjer till att vi får spara dina adressuppgifter kommer du inte att kunna vara jour-/stödhem hos oss. 

OBS! Vi är verksamma i Stockholms län och vi gör hembesök innan och under placering, vilket innebär att vi bara önskar jour-/stödhem inom länet.