Akutgruppen

Akutgruppen är en ideell förening som hjälper hemlösa, övergivna och på andra vis nödlidande katter, främst i Stockholmsområdet. Vi har inte någon lokal utan våra katter bor istället hos privatpersoner i jourhem tills de får permanenta hem. Vi är en så kallad No kill-förening, vilket innebär att vi inte avlivar friska eller behandlingsbara katter.

Vi är en ideell förening och är helt beroende av gåvor.

För att skänka en gåva:

Swish 1236931729
Plusgiro 58 84 73-9
Bankgiro 727-2982

Alla pengar går oavkortat till nödlidande katter!
Varmt tack! ❤


Nyheter